Wspieram i pomagam rozwiązywać problemy wychowawcze, emocjonalne i edukacyjne. 

W mojej pracy skupiam się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do potrzeb i możliwości klienta. 

Oferuję:

 • Diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną  dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Rodzicom oferuję spotkania psychoedukacyjne w celu rozwijania i wzmacniania kompetencji wychowawczych.
 • Terapię psychologiczną dzieci i młodzieży zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami m.in.:
  • zaburzeniami emocjonalnymi (zaburzenia lękowe tiki, zaburzenia nastroju, nieśmiałość, zaniżona samoocena),
  • zaburzeniami zachowania (agresywność, niestosowanie się do norm społecznych),
  • częstymi konfliktami z rodzicami/rodzeństwem,
  • trudnościami szkolnymi (trudności w przyswajaniu wiedzy, wycofanie z relacji z rówieśnikami),
  • trudnościami w adaptacji do nowych warunków przedszkolnych/szkolnych,
  • objawami somatycznymi (częste bóle brzucha, głowy, biegunki, wymioty),
  • moczeniem nocnym,
  • mutyzmem wybiórczym,
  • problemami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością, impulsywnością,
  • uogólnionymi trudnościami w nauce,
  • zespołem Aspergera.
 • Badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Zapraszam do kontaktu: 601-742-087 lub tel. do Centrum Widok: 881-228-777.