Od początku swojej pracy zawodowej zajmuję się pracą z dziećmi i młodzieżą. Swoje doświadczenie zdobywałam w gimnazjum, szkole podstawowej, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

W gabinecie tworzę atmosferę ciepła i akceptacji dzięki czemu moi podopieczni czują się bezpiecznie i swobodnie. Lubię pracę z ludźmi, mam łatwość w nawiązywaniu kontaktu zwłaszcza z dziećmi i nastolatkami. Pracę terapeutyczną opieram na technikach poznawczo- behawioralnych. Stale wzbogacam swój warsztat pracy.

Prowadzę terapię:

  • lęków, 
  • zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych (tzw. nerwicy natręctw),
  • obniżonego nastroju, 
  • problemów z regulacją emocji, 
  • niskiego poczucia własnej wartości, 
  • traumy,
  • agresji i autoagresji.

Oferuję także konsultacje dla rodziców i opiekunów.