Magister polonistyki, logopeda dyplomowany.

Od 2012 roku prowadzę zajęcia logopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • Terapia wad i zaburzeń mowy (sygmatyzm, rotacyzm, kappacyzm i inne)
  • Usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
  • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • Usprawnianie słuchu fonematycznego 
  • Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych u osób z autyzmem
  • Wspomaganie terapii mutyzmu
  • Przygotowanie szkolne w wieku przedszkolnym (m.in. nauka czytania)
  • Trening funkcji poznawczych (ćwiczenia pamięci, analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej)

Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze. Forma zajęć dostosowywana jest indywidualnie. Terapia z dziećmi zawsze w formie zabawy.

Swoją wiedzę uzupełniam podczas obecności na szkoleniach i konferencjach obejmujących tematykę logopedyczną.

Korzystam m.in. z autorskich pomocy dydaktycznych oraz z logopedycznych programów multimedialnych.

Prywatnie szczęśliwa mama przedszkolaka, miłośniczka przyrody.