Jestem;

Absolwentką wydziału : Pedagogika i psychologia .Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego

Nauk Społecznych. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Studia Podyplomowe : Stosowana Analiza Zachowań – Szkoła Wyższa Psychologii

Społecznej w Poznaniu

Studium Terapii Dzieci i Młodzieży-Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu

Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu- Akademia Pomorska  w Słupsku

Oligofrenopedagogika- KPSW w Bydgoszczy

Logopedia- Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w  Poznaniu

Ukończyłam kurs psychoterapii systemowej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.  Jestem członkinią Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach , konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracę poddaje regularnej superwizji.

Moje zainteresowania są wokół tematyki rodzinnej , psychoedukacji, psychoprofilaktyki stresu , rozwoju osobistego oraz dialogu motywacyjnego.