Zapraszam na konsultacje jeśli problemem Twojego dziecka są:

  • trudności w relacjach społecznych (brak akceptacji ze strony rówieśników, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami)
  • problemy z koncentracją uwagi, nadpobudliwość, impulsywność,
  • zaburzenia lękowe (lęk społeczny, lęk uogólniony),
  • trudności szkolne oraz wychowawcze,
  • trudności w przedszkolu (lęk separacyjny, trudności adaptacyjne, agresja)
  • zachowania agresywne, 

albo

  • czujesz, że nie radzisz sobie z wychowywaniem dziecka
  • potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji rodzinnej (rozwód, pojawienie się nowego rodzeństwa, strata bliskiego członka rodziny)

Rodzicom doświadczającym trudności wychowawczych proponuję konsultacje indywidualne oraz spotkania psychoedukacyjne. 

Zapraszamy do kontaktu: 792 661 234  lub tel. do Centrum WIDOK: 881 – 228 – 777