Pracuje z dziećmi i dorosłymi( m.in. wady wymowy wieku przedszkolnego i szkolnego, jąkanie, afazja, laryngektomia)​