Oferujemy swoją pomoc osobom  indywidualnym, młodzieży, parom, rodzinom które:

 • cierpią z powodów kryzysów życiowych
 • przeżywają problemy emocjonalne
 • doświadczają stresu, lęku, depresji
 • cierpią z powodu poczucia osamotnienia, utraty sensu życia
 • przeżywają żal po stracie
 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania
 • cierpią na zaburzenia psychosomatyczne
 • mają problemy wychowawcze z dziećmi
 • doświadczają trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich, rodzinnych
 • doświadczyły zdrady, porzucenia

Wizyta w gabinecie psychoterapii może pomóc :

 • w trudnych sytuacjach życiowych
 • podczas kryzysu w związku, porzucenia, rozwodu
 • gdy stracimy kogoś bliskiego
 • gdy zmagamy się z chorobą
 • przezywamy stany lękowe, depresje
 • cierpimy na zaburzenia odżywiania
 • przezywamy ból emocjonalny , nie widzimy sensu życia
 • mamy trudności w relacji z innymi
 • doświadczamy przemocy
 • nie radzimy sobie ze stresem
 • chcemy lepiej prosperować w otaczającym świecie i doświadczać więcej satysfakcji oraz radości z tego co robimy
 • borykamy się z niskim poczuciem własnej wartości
 • mamy potrzebę by lepiej poznać siebie i swoje możliwości

Psychoterapia pomaga…

 • przez relację, rozmowę, refleksję, analizę życiowej sytuacji, emocji, sposobów myślenia i zachowania
 • dostrzegać emocje, myśli, to jak widzimy siebie , innych ludzi
 • doprowadzić do zmiany
 • odnaleźć kierunek i motywację w życiu
 • w pokonywaniu lęku
 • psychoterapia inspiruje

Telefon do kontaktu : 604-483-012,  Centrum Terapii i Relaksu Widok, tel: 881-228-777