***Trening uwagi słuchowej***

Metoda Tomatisa

Trening uwagi słuchowej metodą profesora Alfreda A. Tomatisa (francuskiego otolaryngologa, neurologa i foniatra), której celem jest wspomożenie funkcji słuchowej, przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.

Metoda Tomatisa jest bardzo skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przynosi zadowalające efekty także w przypadku dzieci autystycznych i z problemami koordynacji sensomotorycznej.

W przypadku dorosłych terapię można stosować jest w leczeniu depresji, wspomaganiu asymilacji i integracji języków obcych oraz kształceniu i udoskonalaniu umiejętności komunikacyjnych. Metoda ta okazuje się również  zbawienna dla osób, dla których głos i słuch są narzędziem codziennej pracy: muzyków, śpiewaków, aktorów.

Ponadto korzyści odnotowane przy stosowaniu metody Tomatisa dotyczą  tzw. „zysków psychologicznych”, a więc: wzrostu pewności siebie, motywacji,  poziomu energii, jasności umysłu oraz lepszego samopoczucia.

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa – jak przebiega?

Przed rozpoczęciem treningu uwagi słuchowej przeprowadzana jest konsultacja polegająca na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z opiekunami dziecka oraz teście uwagi  słuchowej, obejmującym słyszenie powietrzne, kostne, selekcję dźwięków oraz ustalenie ucha dominującego.

Na podstawie wyników testu uwagi słuchowej i wywiadu, dla każdego dziecka pisany jest indywidualny program treningu.

Trening składa się z dwóch etapów:

I etap tzw pasywny- 30 godzin, 15 dni po 2 godziny dziennie

II etap aktywny, w której pracujemy z mikrofonem- 15 godzin.

Rodzic bierze udział w terapii razem z dzieckiem, więc również korzysta z jej dobroczynnego wpływu.

Wskazania do zastosowania metody Tomatisa:

 • Problemy z komunikacją werbalną
 • Problemy szkolne
 • Problemy związane z koncentracją, pamięcią
 • Problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową, poczuciem równowagi i własnego ciała
 • Problemy związane z rozwojem mowy, emisją głosu
 • Problemy w radzeniu sobie ze stresem
 • Brak energii, nadmierne zmęczenie
 • Brak motywacji wewnętrznej
 • Zaniżone poczucie własnej wartości
 • Problemy z kontroląwłasnych emocji
 • Problemy z przyswajaniem języków obcych

Dla kogo metoda Tomatisa:

 • Osób z zaburzeniami koncentracji uwagi, które mają problem z przetwarzaniem słuchowym informacji
 • Osób dyslektycznych
 • Osób z sprzężoną niepełnosprawnością
 • Dzieci z zespołem Downa, Aspergera, autyzmem, ADHD
 • Osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Dzieci z zaburzeniami mowy i opóźnionym rozwojem mowy,
 • Kobiet w ciąży
 • Osób leżących i niepełnosprawnych ruchowo celem dostymulowania przedsionka drogą słuchową
 • Osób jąkających się
 • Dorosłych z problemami związanymi z komunikacją, z zaburzeniami pamięci i depresją

SPRZĘT

Gabinet Audio-Psycho-Fonologii w Centrum WIDOK używa do terapii wyłącznie sprzętu przetwarzającego dźwięk w sposób analogowy firmy PROTEAC Besson of Switzerland.

Sprzęt ten jest produkowany zgodnie z założeniami prof. A. A. Tomatisa, twórcy metody stymulacji audio-psycho-fonologicznej.

Nie stosujemy w terapii żadnych “uproszczonych” wersji sprzętu opartego na technologii cyfrowej (MP3, MP4, gotowych nagrań na płytach CD do odtwarzania w warunkach domowych, itp.)